Tahsin Hasan HASANOĞLU
Hastane Yöneticisi (Başhekim)
Merkezimiz Hakkında
Başhekim Yazısı
Merkezimiz Tarihçesi
Bölümlerimiz/Branşlarımız
Hizmetlerimiz
Hizmet İçi Eğitimler
Anlaşmalı Kurumlar
Enfeksiyon Kontrol Birimi
İstatistikler
Satınalma ve İhaleler
Basında Biz
Kalite Çalışmaları

Anketimize Katılın


HASTA HAKLARI

Birim olarak amacımız kurumumuzda herkesin insan haysiyetine yakışır bir şekilde sağlık hizmeti almasını sağlamak, başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmaktır.

HASTA HAKLARI VE SORUMLUKLARI

Sağlık Hizmeti Almak İçin Bir Hastaneye Başvurduğunuzda Haklarınız

1-) Hizmetten genel olarak faydalanmak:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık
hizmetlerinden faydalanma. ırk din dil ve mezhep, cinsiyet,
felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate
alınmadan hizmet hakkı vardır.

2-) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme:
Her türlü sağlık hizmetini ve imkanının neler olduğunu
öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü
veya yazılı isteme hakkı vardır.

3-) unu ve Personelini Seçme ve Değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve

4-) Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5-) Reddetme, Durdurma ve Rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
 
6-) Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7-) Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme:
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8-) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
Saygı itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış
gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9-) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etemeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10-) Müracaat, Şikayet ve Dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

SORUMLULUKLARINIZ
1-  Genel Sorumluluklar
1.1 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
1.2.Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
1.3.Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2-  Sosyal Güvenlik Durumu
2.1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2.2. Hasta; sağlık karnesinin (bağ-kur, yeşil kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3-  Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
3.1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini eğer varsa halen kullandığı ilaçlarını ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4-  Hastane Kurallarına Uyma
4.1. Hasta ; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
4.1.Hasta sağlık bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
4.2.Hastanın; tedavi bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tedavisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4.4.Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.5.Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

5- Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma
5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
5.2.Hastanın; tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.UNUTMAYALIM
* Sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olalım.
* Verilen randevu saatlerine uyalım. Değişiklik olduğunda doktorumuza bildirelim.
* Sağlık personelinin ve diğer hastaların haklarına saygı gösterelim.
* Tedavi ve ilaçlarla ilgili doktor tavsiyelerini dikkatle dinleyelim ve anlayamadığımız yerleri soralım.
* Her hastanenin kuralları vardır ve bu kurallara uymak zorunda olduğumuzu unutmayalım.
* Daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet sunumu için sizinde işbirliğiniz gerekmektedir.
* Karşınızdaki kişinin yoğun çalıştığını onun da, bir insan olarak sıkıntılarının ve zor anlarının olabileceğini göz önünde bulunduralım.
* Hastane malzemesine verdiğimiz zararı karşılamak zorunda olduğumuzu unutmayalım.
* Uygulanacak tedaviyi reddetmemiz veya önerilere uymamamızdan doğacak sonuçlardan kendimiz sorumluyuz.
* Tedavimizle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu doktorumuza bildirelim.
* Sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uyalım
* Hastalıklarımızla ilgili bilgileri doktora eksiksiz iletelim.
* Merkezimize gelirken dişlerimizi fırçalayalım ye sigara içmeyelim.E-Bordro Sorgulama
E-Bordro
( Muhasebat)
HKS
KALİTE YÖNETİMİ
Sağlık Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Bursa Valiliği
İl Sağlık Müdürlüğü
Türk Dişhekimleri Birliği
Acil Telefon Numaraları
Diş Sağlığı Sözlüğü

BURSA

Online Ziyaretçi 1
Bugün Ziyaret 205
Toplam Ziyaret 943933

Tel : 0 224 712 19 19 - Mail : bilgi@inegoladsm.gov.tr